Kategorie
» Telewizory->
» Uchwyty / stoliki TV->
» Kino domowe->
» Fotografia->
» Kamery->
» Komputery->
» Nawigacja i Videorejestratory->
» Audio->
» Car Audio->
» AGD do zabudowy->
» AGD wolnostojace->
» AGD drobne->
» AGD akcesoria->
» Kable
» ?adowarki, akumulatory
» Towary Archiwalne->
» Sprz�t sportowy
Producenci
Nowo�ci
Zmywarka WHIRLPOOL ADP 6830 WH / 60 cm / bia?a
Zmywarka WHIRLPOOL ADP 6830 WH / 60 cm / bia?a
1599,00z?
999,00z?
Kupuj na raty
Poufno�� i Bezpiecze�stwo Transakcji Poufno i Bezpieczestwo Transakcji
Bezpiecze�stwo zakup�w
Zakupy w naszym sklepie internetowym s� zupe�nie bezpieczne. Opr�cz sklepu internetowego mamy r�wnie� sklepy fizyczne znajduj�ce si� w Olsztynie.

Ochrona danych osobowych
Dzia�amy zgodnie z ustaw� o ochronie danych osobowych, dane os�b zadaj�cych pytania oraz dokonuj�cych zakup�w w naszym sklepie nie s� przekazywane ani sprzedawane �adnym innym firmom ani osobom trzecim.
 Kontynuuj 

Copyright © 2008 Video-Lux

Wszystkie u�yte na stronach znaki towarowe i nazwy firm, s� wy��czn� w�asno�ci� tych�e firm, u�yto je jedynie w celu informacyjnym. Mimo staranno�ci nie gwarantujemy, �e publikowane dane techniczne nie zawieraj� uchybie� lub b��d�w, kt�re nie mog� jednak by� podstaw� do roszcze�. Przedstawiona oferta w serwisie zaprasza do zawarcia umowy lecz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego(zgodnie z art. 71 k.c.) Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zam�wie� z wa�nych powod�w ekonomicznych i czynnik�w zewn�trznych.
statystyki